Tuesday, August 24, 2010

Hôm nay ngày lễ Vu Lan

Ngày rằm tháng bảy lễ Vu Lan
Nhớ mẹ hiền con thắp nén nhang
Nguyện cầu ở nơi phương xa đó
Thiên thu yên giấc, mãi bình an.

No comments:

Post a Comment